Riskhantering

riskhantering

Riskhantering handlar om hur vi arbetar med risker av olika slag, men också om hur vi förhåller oss till risker. Det handlar också om hur olika nivåer i samhället är sårbara för olika risker och hanterar dem. Riskhantering som vetenskap studerar både teori och praktik och syftar till att utveckla kunskap om olika risker, liksom. Riskhantering kan syfta på: Risk management – ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger olika typer av risker i ett företags verksamhet; Riskanalys – att systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och beräkna risker med ett visst givet. Den vänder sig också till dem som önskar fördjupa sina kunskaper med målet att utföra vetenskaplig forskning inom området riskhantering. Utbildningsprogrammets innehåll och pedagogiska form tar utgångspunkt i studenternas framtida yrkesroller och är starkt präglad av pågående forskning och projekt som genomförs på.

Riskhantering - H: Ja

Exempel på detta är skillnaden i förhållningssätt till finansiella risker där risktagning är en viktig del av hanteringen och naturkatastrofer där förebyggande arbete är det enda förhållningssätt som diskuteras. Studier av riskhanteringen handlar därför till viss del om risktypen. Graden av riskbenägenhet varierar dock mycket mellan olika branscher, företag, produktområden och individer. Inköpsrapportering varierar mycket från organisation till organisation. Jag har inte hunnit Kontakta utbildaren för mer information. riskhantering

Riskhantering - som fds

Därefter bedöms konsekvenserna av riskerna genom en värdering. Exempelvis kan det vara svårt att sälja risker härrörande ur sociala eller kulturella faktorer. Det är problemet som bestämmer och avgör vilken metod som ska användas. Några använda modeller är:. Beroende på syfte och sammanhang kan förhållningssätten innebära riskminskning genom förebyggande arbete, riskaccepterande eller till och med medveten risktagning chanstagning. Detta skapar möjligheter till bättre vinst, ökad konkurrenskraft och mer fokus på kärnverksamheten. Riskhantering i finansiella företag Karlstad Karlstads universitet Universitet.

Riskhantering Video

Civilingenjörsutbildning i riskhantering, 120 hp (avslutande program)

0 reaktioner på ”Riskhantering

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *