Kör och vilotider

kör och vilotider

Kör- och vilotider - regler och vägledning. Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria som mer ingående beskriver regelverket finns att läsa på sidorna om yrkestrafik. Utgåva OBS! Du som beställer broschyren kan under en. Kör- och vilotidsregler. EUs kör- och vilotidsregler gäller för det mesta när man kör fordon eller fordonskombinationer över 3,5 ton, alltså bland annat tunga lastbilar. Det spelar ingen roll om man kör yrkesmässigt eller privat. Har fordonet man kör en färdskrivare så ska man för det mesta följa kör- och vilotidsreglerna. resa till en ort för att ta över ett fordon som omfattas av förordningen om kör- och vilotider; återvända från en sådan ort, när fordonet varken står vid förarens hem eller vid arbetsgivarens arbetsställe där föraren normalt är stationerad. Sådan resetid får räknas som fritid eller rast endast om föraren befinner sig.

Kör och vilotider - har politiker

Att utrustning inte är installerad eller används i färdskrivaren som är avsedd att förstöra, dölja, manipulera eller ändra uppgifter eller att störa någon del av det elektroniska utbytet av uppgifter mellan färdskrivarens komponenter eller som hindrar eller ändrar uppgifter på ett sådant sätt före kryptering. Transportstyrelsen prövar också frågor om utfärdande av färdskrivarkort och om återkallelse enligt 8 §. Dygnsvila Under varje timmarsperiod ska föraren ta en sammanhängande dygnsvila på minst 11 timmar. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar. Ansvar enligt första stycket 1 inträder inte om den oriktiga uppgiften saknat betydelse för frågan om typgodkännande eller om uppgiften i övrigt inte varit ägnad att vilseleda. Kontrollen enligt första stycket 1 ska avse om eller vid vilka tillfällen fordonet under längre tid än en minut enligt färdskrivaren har överskridit den tillåtna hastigheten 90 kilometer i timmen för lastbilar med en totalvikt över 12 ton eller kilometer i timmen för bussar med en totalvikt över 5 ton. Angiven och roccat kone xtd avgifter Sanktionsavgifterna för överträdelser av mindre allvarlig art sänks till kr respektive 1 kr. Normal veckovila är 45 timmar. Föraren ska ta minst 45 minuters sammanhängande rast under eller efter en körperiod. Provkörning får ske även om det finns något hinder mot att bruka fordonet enligt denna förordning, angelägenhet Installation och besiktning 2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel De fyra ädla sanningarna bestämmelser 2 kap. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från svarta får till kr.

Kör och vilotider Video

Dessa jävla kör -och vilotidsregler!!! OBS! Läs texten under! Felsägningen står där!!!

0 reaktioner på ”Kör och vilotider

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *